AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI HAKKINDA

29 Mayıs 2018

Üniversitemiz Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme, Azami Öğrenim Sonu Sınavları Hakkında.

Detaylar

http://oidb.ibu.edu.tr/85-azami-ogrenim

DUYURULAR

Top